Knihkupectví U NÁMĚSTÍ

Všechny informace o

ÚZ 1526 ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ

ÚZ 1526 ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ

ÚZ 1526 ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074885679
Žánr: Marketing, management, právo, zákony
Stav: Skladem
CENA: 197 Kč
Anotace

V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti účetnictví organizačních složek státu, příspěvkových organizací a obcí pod č. 92, 122, 158, 194, 251, 278, 288, 313, 358, 372, 406, 461, 470, 537, 589, 614, 664, 717, 772, 826, 876, 946, 1017, 1076, 1129, 1183, 1251, 1294, 1357, 1420 a 1469. Toto č. 1526 se od č. 1469 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Obsah publikace:
 • Přehled rozpočtových pravidel

 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)


 • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě • Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb


 • Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

 • Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu – přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění

 • Metodický výklad čj. 434/107 277/2001, k nakládání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a k úloze finančních úřadů v této oblasti

 • Vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

 • Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku - přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění

 • Vyhláška č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

 • Vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací

 • Vyhláška č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol

 • Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 • Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)

 • Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

 • Nařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

 • Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz)

 • Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

 • Nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o ocenění udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

 • Nařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném předsedou vlády

 • Pokyn GFŘ D-46 čj. 45811/20/7700-40500-050429, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

 • Nařízení vlády č. 387/2020 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

 • Nařízení vlády č. 197/2021 Sb., o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 • Nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

 • Pokyn GFŘ D-53 čj. 85547/21/7700-40500-711175, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

 • Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

 • INFORMACE pro příjemce výnosu daně z hazardních her

 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

 • Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

 • Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

 • Pokyn GFŘ-D-52 čj. 82981/21/7700-40470-010198, k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn GFŘ D-55 čj. 1613/22/7700-40500-711175, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Hrnčířská 46/3
733 01 Karviná - Fryštát