Knihkupectví U NÁMĚSTÍ

Všechny informace o

ÚZ 1522 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

ÚZ 1522 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ

ÚZ 1522 ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074885631
Žánr: Marketing, management, právo, zákony
Stav: Skladem
CENA: 159 Kč
Anotace

Předpisy z oblasti živnostenského podnikání dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 45, 66, 88, 104, 108, 123, 146, 182, 198, 214, 225, 235, 264, 283, 306, 326, 386, 415, 429, 457, 483, 517, 541, 563, 636, 670, 698, 753, 795, 840, 906, 973 , 1016, 1050, 1107, 1148, 1215, 1274, 1330, 1369, 1423 a 1435. Toto č. 1522 se od č. 1435 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah:
 • Přehled zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

 • Zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

 • Vyhláška č. 3/2021 Sb., o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

 • Vyhláška č. 314/2021 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022

 • Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

 • Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 18/2004 Sb.

 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

 • Vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

 • Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 • Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Hrnčířská 46/3
733 01 Karviná - Fryštát