Knihkupectví U NÁMĚSTÍ

Všechny informace o

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ 2023

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ 2023

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ 2023
Autor: Jindrák
Nakladatel: ANAG
EAN: 9788090746848
Žánr: Marketing, management, právo, zákony
Stav: Skladem
Běžná cena: 499 Kč
AKČNÍ CENA: 450 Kč
Anotace

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.

Praktický pomocník pro nejrůznější organizace

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace. Je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Hrnčířská 46/3
733 01 Karviná - Fryštát